CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Gia Lai tập huấn công tác kiểm kê rừng

Cập nhật ngày : 13/06/2014 02:18

Thực hiện chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ đạo (BCĐ) Kiểm kê rừng của tỉnh, sáng 11-6, tại huyện Ia Pa đã diễn ra Hội nghị tập huấn triển khai kiểm kê rừng. Tham dự có đại diện BCĐ kiểm kê rừng thị xã Ayun Pa, huyện Krông Pa và Ia Pa; lực lượng kiểm lâm địa bàn; cán bộ lâm nghiệp; các chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng được giao hoặc thuê rừng và các hộ trồng rừng ngoài đất lâm nghiệp.

Trong 3 ngày tập huấn, trên 100 cán bộ chuyên trách và các chủ rừng được các giảng viên hướng dẫn công tác đo đạc, đánh giá trữ lượng rừng, trạng thái và đất chưa có rừng; cách xây dựng, biên tập bản đồ điều tra, kiểm kê rừng; hướng dẫn kiểm tra, nghiệm thu thành quả điều tra hay cách sử dụng thiết bị, phần mêm phân tích trong quá trình công tác…

Đây là Hội nghị đầu tiên được tổ chức tại địa bàn, dự kiến đến cuối tháng 6-2014, sẽ có thêm 6 lớp khác được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. Theo nhận xét của các học viên tham dự, lớp tập huấn mang lại nhiều kiến thức thực tế cũng như kinh nghiệm trong thực hiện kiểm kê rừng trong thời gian đến./.

Nguồn: Báo Gia Lai