CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Dự thảo báo cáo về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật ngày : 01/12/2021 10:50

Dự thảo báo cáo về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

File đính kèm:  3. Bao cao tiep thu giai trình.doc