Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Dự án “Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở tỉnh Thái Bình” tuyển dụng cán bộ hợp đồng

Cập nhật ngày : 09/09/2022 02:12
Tuyển dụng cán bộ hợp đồng cho Dự án “Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở tỉnh Thái Bình”

THƯ MỜI QUAN TÂM 

Dự án “Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở tỉnh Thái Bình” (Ban quản lý dự án) do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 4532/QĐ-BNN-HTQT ngày 05/11/2015. Kế hoạch hoạt động và dự toán tổng thể thực hiện dự án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 1613/QĐ-BNN-TC ngày 05/5/2016, Quyết định số 2030/QĐ-BNN-TC ngày 05/06/2020 phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1613/QĐ-BNN-TC.

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BQLDA ngày 08/9/2022 của Giám đốc Ban quản lý dự án phê duyệt Đề cương nhiệm vụ (ToR) cán bộ hợp đồng, Ban quản lý Dự án kính mời cá nhân quan tâm, nghiên cứu các nội dung yêu cầu và khả năng đáp ứng theo Đề cương nhiệm vụ đính kèm.

Hồ sơ năng lực của cá nhân (bao gồm: Sơ yếu lý lịch (CV), Giấy khám sức khoẻ, Bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ ngoại ngữ và chuyên môn) xin gửi về địa chỉ: Phòng 407, nhà B9, Tổng cục Lâm nghiệp, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ: ông Lưu Tiến Đạt, điện thoại: 0982076619.

Thời hạn nộp: Trước 17h00 ngày 23/9/2022./.

File đính kèm: