CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Dự án GCF tuyển dụng 01 vị trí cán bộ Lập kế hoạch và giám sát, đánh giá

Cập nhật ngày : 29/09/2021 04:30

Dự án thành phần Hợp phần 2 thuộc Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại, thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) là Chủ dự án thành phần Hợp phần 2, cần tuyển 01 vị trí cán bộ Lập kế hoạch và giám sát, đánh giá làm việc chuyên trách, toàn thời gian tại Ban quản lý dự án ở Hà Nội và đi công tác các tỉnh trong vùng dự án theo yêu cầu; thời gian hợp đồng 03 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2021 và có thể xem xét, kéo dài hợp đồng lao động nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ và Văn kiện dự án được Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh kéo dài đến hết năm 2022.

Các cá nhân quan tâm, có nhu cầu, đủ trình độ và năng lực chuyên môn phù hợp, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Hồ sơ tuyển dụng gồm:

- Đơn xin việc;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV) bằng tiếng Việt, nêu rõ quá trình đào tạo, kinh nghiệm và kỹ năng liên quan đến công việc sẽ thực hiện.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Vụ Phát triển rừng, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), phòng 205, nhà B9, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

(Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện).

Hạn nộp hồ sơ: Đến 17h00 ngày 6/10/2021.

Nhà tuyển dụng chỉ thông báo cho các hồ sơ phù hợp và không trả lại hồ sơ cho ứng viên. 

Chi tiết xem Điều khoản tham chiếu (TOR) của vị trí trên, tại Phụ lục đính kèm.

 

File đính kèm:  TOR cán bộ KH, GS, ĐG - DA GCF HP2.docx