CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Đến 2010: Mười khu rừng ngập mặn cần ưu tiên quản lý

Cập nhật ngày : 17/06/2010 10:12

Tám tiêu chí quốc gia vừa được đề xuất trong mục tiêu ưu tiên quản lý bền vững mười khu vực rừng ngập mặn trên cả nước. Đây là tin nổi bật về môi trường trên các báo ra hôm nay.

Nhằm bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn hiện nay, Viện Khoa học Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NN&PTNT) đã đưa ra mười khu vực rừng ngập mặn trọng điểm cần ưu tiên quản lý tại các địa phương đến năm 2010: Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (Cà Mau), Ram Sar (Nam Định); Khu Bảo tồn thiên nhiên Thanh Phú (Bến Tre), Tiên Yên (Quảng Ninh); Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh cửa sông Văn Úc (Hải Phòng), Thái Thuỵ (Thái Bình), Sóc Trăng (cửa sông Hậu), Khu rừng phòng hộ xung yếu và sản xuất Lâm ngư trường 184 (Cà Mau), Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ (TP.HCM) và Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Các khu rừng ngập mặn này được Viện Khoa học Lâm nghiệp đề xuất quản lý bền vững dựa trên tám tiêu chí quốc gia (về điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh học, tiềm năng kinh tế...). Trong đó, các rừng ngập mặn phải có diện tích tối thiểu từ 1.000ha trở lên, diện tích rừng ngập mặn chiếm trên 50% diện tích rừng tự nhiên của địa phương, diện tích rừng nhiên còn lại lớn hơn 30% diện tích rừng ngập mặn hiện có và có đa số các loại động, thực vật thuộc hệ sinh thái rừng ngập mặn. Ngoài ra, việc xác định các khu rừng ngập mặn còn dựa vào tiêu chí vùng (xuyên quốc gia), tức là có cùng điều kiện sinh cảnh tương quan với các nước trên thế giới về rừng ngập mặn...

Rừng ngập mặn Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia về kinh tế, xã hội, môi trường, với nhiều tác dụng: bảo vệ tính đa dạng sinh học của thảm thực vật ngập mặn; phòng hộ ven biển và mở nhanh diện tích các bãi bồi ra biển; giảm bớt sự xáo trộn đất đai và ô nhiễm nguồn nước ven biển: tạo sinh kế cho ngư dân nếu được quản lý bền vững.

(Theo Econet)