CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Đề nghị cấp bổ sung vốn năm 2010 cho Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng

Cập nhật ngày : 28/09/2010 09:55

Ngày 6/8/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 2523/BNN-TCLN gửi Thủ tưởng Chính phủ đề nghị cấp bổ sung vốn năm 2010 cho Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng.

File đính kèm:  DenghiTTg_bosungvon2010.doc