CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Đào tạo trực tuyến cho các đơn vị đánh giá về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm

Cập nhật ngày : 29/04/2021 05:02

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, các chuyên gia quốc tế của Hệ thống chứng chỉ rừng quốc tế PEFC không thể tới Việt Nam để tham gia đào tạo trực tiếp, Tổng cục Lâm nghiệp đã kết hợp với PEFC cùng với các chuyên gia tổ chức theo hình thức trực tuyến lớp tập huấn dành cho các đơn vị đánh giá tại Việt Nam (CBs) về Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCS/PEFC FM) và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (PEFC CoC).

Lớp tập huấn trực tuyến diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2021 đã được sự đón nhận nhiệt tình của hơn 60 người tham gia đến từ 20 đơn vị đánh giá tại Việt Nam.

Trong đợt tập huấn này, các chuyên gia đến từ Văn phòng chứng chỉ rừng (VFCO)PEFC đã cung cấp rất nhiều thông tin chi tiết về hai bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC FM và PEFC CoC phiên bản mới nhất, 2020; giải đáp các thắc mắc từ các đơn vị đánh giá liên quan đến quy trình đánh giá, đồng thời hiểu thêm những khó khăn của các đơn vị đánh giá, thách thức về thị trường tại Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, Hệ thống chứng chỉ rừng quốc tế PEFC liên tục tổ chức các hoạt động đào tạo cho các đơn vị đánh giá. Để đăng kí tham gia, xin vui lòng xem chi tiết thông tin về các khoá đào tạo này tại PEFC wesbite

Văn phòng chứng chỉ rừng (VFCO) và Hệ thống chứng chỉ rừng quốc tế PEFC sẵn sàng hợp tác với các đơn vị đánh giá để tổ chức các sự kiện đào tạo, cung cấp thông tin về chứng chỉ VFCS/PEFC FM và PEFC CoC đến các doanh nghiệp có nhu cầu.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng chứng chỉ rừng:

Địa chỉ: Phòng 309, Tòa nhà A9, Bộ Nông Nghiệp và PTNT

               02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.

SĐT:              +84 2437265210  / 0964264496

Fax:               +84 38438793 

Email:           vanphongvfco@gmail.com

                      Info.Vietnam@pefc.org

Website:       http://vfcs.vnforest.gov.vn/