CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Đào tạo nghiệp vụ quản lý, giám sát đa đạng sinh học, cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho kiểm lâm

Cập nhật ngày : 16/06/2014 04:46

Hôm nay, 16/6/2014, tại Đà Nẵng, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Dự án Hợp phần Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam (Dự án PA) khai mạc Khóa đào tạo “Nghiệp vụ quản lý, giám sát đa đạng sinh học, cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật” cho cán bộ kiểm lâm của các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Bà Hà Thị Tuyết Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Giám đốc Dự án PA tham dự và phát biểu khai mạc. Dự kiến Khóa đào tạo sẽ diễn ra trong 7 ngày từ 16-24/6/2014

Mục tiêu của Khóa đào tạo nhằm cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng liên quan đến cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật cho học viên để vận dụng trong thực tiễn công việc.

Cụ thể, học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về chương trình điều tra đa dạng sinh học loài trong điều kiện hiện tại của Việt Nam; nghe giới thiệu và thực hành kỹ năng thực địa trong nghiên cứu và điều tra đa dạng sinh học các nhóm sinh vật: thực vật bậc cao và nấm, côn trùng ở cạn, cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú; nghe giới thiệu và thực hành các phương pháp nghiên cứu, đánh giá đa dạng sinh học loài; thực hành kỹ năng phân tích, đánh giá kết quả, viết báo cáo điều tra đa dạng sinh học và lồng ghép kết quả này vào chương trình bảo tồn tại địa phương./.

BQL Dự án PA