CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Đánh giá hiện trạng tài chính của KBT ở Việt Nam: Các nhu cầu, lựa chọn & bước đi tiếp theo để thực hiện cơ chế "tự chủ tài chính"

Cập nhật ngày : 09/06/2022 10:23

File đính kèm:  2022-01-19-Review_of_PA_financial_status_in_Viet_Nam-VN.pdf