CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Dăm gỗ xuất khẩu chưa bị thu thuế

Cập nhật ngày : 06/08/2013 08:32

 

Bộ Tài chính vừa có công văn số 9786/BTC-CST gửi Bộ Công thương về thuế xuất khẩu dăm gỗ.

Theo công văn này, ngày 4/3/2013, Bộ Công thương đã gửi tới Bộ Tài chính công văn đề nghị tăng thuế xuất khẩu dăm gỗ từ 0% lên 5%.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa xuất khẩu dăm gỗ với người trồng rừng và xuất khẩu dăm gỗ với nhập khẩu bột giấy, tình hình xuất, nhập khẩu dăm gỗ, bột giấy trong thời gian qua, đồng thời qua tham khảo các cơ quan, đơn vị liên quan, Bộ Tài chính cho hay còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này, nên tạm thời chưa thu thuế xuất khẩu đối với dăm gỗ trong giai đoạn hiện nay.