Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Đắk Lắk: hiệu quả trồng đai rừng, cây che bóng, trồng cây lâu năm xen trong vườn cà phê

Cập nhật ngày : 07/06/2010 04:23

Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng đang trải qua một mùa khô khốc liệt, phần lớn diện tích cà phê trồng thuần đã phải tưới nước từ 4 - 5 đợt, trong khi đó diện tích cà phê có trồng đai rừng chắn gió, trồng cây che bóng, trồng cây lâu năm xen trong vườn cà phê chỉ tưới nước từ 2 đến 3 đợt. Giảm số lần tưới không những mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm được lượng nước mà còn tạo điều kiện cho cây Cà phê xanh tốt, tiếp tục phát triển ngay trong mùa khô.

Công ty cà phê Thắng Lợi trong mấy năm qua cùng với việc đầu tư phát triển diện tích cà phê còn tổ chức trồng đai rừng chắn gió bằng cây Muồng đen, đồng thời, trong từng vườn cà phê trồng thêm cây che bóng. Từ năm 2007 trở lại đây, Công ty còn tổ chức trồng xen hàng ngàn cây Sầu riêng cơm vàng hạt lép, chất lượng cao trong vườn Cà phê. Nhờ vậy, hiện nay trên 1.800 ha cà phê kinh doanh của đơn vị tuy gặp thời tiết khô hạn nhưng cũng chỉ mới cần tưới nước đợt 3. Gia đình anh Nguyễn Văn Lý, xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) có 2 ha Cà phê kinh doanh và trồng xen gần 160 cây Sầu riêng cơm vàng hạt lép không những giảm số lần tưới nước hàng chục triệu đồng mà mỗi niên vụ bước đầu còn cho thu hoạch thêm từ 20 triệu đồng trở lên. Công ty TNHH Đoàn Kết (thành phố Buôn Ma Thuột) cũng đã trồng cây Quế, Sầu riêng làm cây che bóng, chắn gió cho trên 300 ha cà phê kinh doanh, mỗi niên vụ không những giảm 2 lần tưới nước mà còn tăng thêm thu nhập hàng trăm triệu đồng từ các loại cây trồng xen, che bóng này.
Việc trồng đai rừng chắn gió, trồng cây che bóng xen các loại cây ăn quả trong vườn cà phê không những giảm được 2 lần tưới nước trong một niên vụ (tiết kiệm trên 300 triệu mét khối nước), hạn chế suy giảm tài nguyên nước mà còn tiết kiệm cho bà con nông dân hàng trăm tỷ đồng từ chi phí vật tư, công lao động, khoan đào giếng...Trong khi đó, việc trồng xen các loại cây ăn quả như Sầu riêng, Bơ, Cam, Tiêu không làm thay đổi năng suất, sản lượng, chất lượng Cà phê nhân mà còn làm tăng thêm hiệu quả kinh tế so với trồng thuần mỗi cây Cà phê. Qua kết quả kiểm tra từ các mô hình trồng xen cây Sầu riêng, Tiêu trong vườn Cà phê cho thấy đều mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20 triệu đồng/ha trở lên so với trồng thuần Cà phê.
Việc trồng đai rừng chắn gió, trồng cây che bóng trong vườn Cà phê còn có tác dụng điều hoà nhiệt độ, giảm cường độ ánh sáng, bảo vệ đất, cây trồng, hạn chế cỏ dại, bốc thoát hơi nước, nên giảm thiểu được nhu cầu tưới cho cây Cà phê. Mặt khác, đa dạng hoá cây trồng trong vườn Cà phê cũng có nghĩa đa dạng hoá sản phẩm, giúp cho các nông hộ tránh được nguy cơ thua lỗ trong trường hợp độc canh một loại cây Cà phê.
Hiện nay, Viện Khoa học Kỹ thuật nông - lâm nghiệp Tây Nguyên đang khuyến cáo đến các doanh nghiệp, nông hộ trồng cà phê cần mở rộng diện tích trồng đai rừng chắn gió, trồng cây che bóng, trồng xen các loại cây ăn quả chất lượng cao trong vườn Cà phê nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển cà phê bền vững, hạn chế suy giảm tài nguyên nước trên địa bàn