CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

ĐẠI HỘI LÂM NGHIỆP THẾ GIỚI LẦN THỨ 15: “Hành động ngay để ngăn chặn phá rừng và phục hồi thiên nhiên”  

Cập nhật ngày : 23/05/2022 04:04

Được mệnh danh là “Thế vận hội về rừng”, Đại hội kéo dài 5 ngày (từ 02-06/5/2022) tại Thủ đô Xơ-un, Hàn Quốc với chủ đề trọng tâm là "Xây dựng tương lai xanh, lành mạnh và phục hồi bền vững với rừng”. Định kỳ 6 năm một lần, Đại hội là cơ hội quý báu để các nhà lãnh đạo, nghiên cứu, học giả danh tiếng, các tổ chức quốc tế về lâm nghiệp trên toàn thế giới bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm, bài học thành công liên quan đến phát triển ngành lâm nghiệp của mỗi quốc gia cũng như toàn thế giới.

Đại hội có sự tham dự của gần 10.000 quan chức chính phủ và thành viên các tổ chức quốc tế, các nhóm công dân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực lâm nghiệp và môi trường từ 141 quốc gia để thảo luận các vấn đề về rừng, môi trường và đề xuất giải pháp phát triển bền vững. Đoàn Việt Nam do ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp làm trưởng đoàn, cùng trên 20 thành viên đại diện từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đại hội đã tập trung thảo luận 6 chủ đề chính, gồm: (i) Đảo ngược tình thế: Đảo ngược mất rừng và suy thoái rừng, (ii) Các giải pháp dựa vào thiên nhiên để thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, (iii) Con đường xanh tiến đến tăng trưởng và bền vững, (iv) Rừng, sức khỏe con người và phúc lợi: nhìn lại các mối liên kết; (v) Quản lý truyền thông, dữ liệu và hiểu biết về rừng; (vi) Rừng không biên giới: tăng cường quản lý và hợp tác.

Đoàn Việt Nam đã tham dự trên 30 sự kiện, gồm các sự kiện chính và các sự kiện bên lề của Đại hội, các sự kiện liên quan đến hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác rừng châu Á (AFoCO), các diễn đàn do các quốc gia và các tổ chức quốc tế khác cùng Tổng cục Lâm nghiệp đồng tổ chức.

Đại hội đã thông qua các Tuyên bố quan trọng:

  1. Tuyên bố về Lâm nghiệp Xơ-un

Tuyên bố nhấn mạnh rằng vì tương lai bền vững, trách nhiệm quản lý rừng phải được sự chung tay của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các bên liên quan. Ngoài ra, cần thiết lập các quan hệ đối tác mới, như: (i) Bảo đảm tương lai của rừng gắn với cơ chế quản lý rủi ro; (ii) Duy trì sáng kiến hệ sinh thái rừng phong phú; (iii) Năng lực thực thi REDD+; và (iv) Tài chính cho quản lý rừng bền vững.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Đại hội

  1. Tuyên bố của các Bộ trưởng Lâm nghiệp về sử dụng gỗ bền vững

Các Bộ trưởng Lâm nghiệp đã đưa ra Tuyên bố và lời kêu gọi về sử dụng Gỗ bền vững. Tuyên bố cho biết các giải pháp sử dụng gỗ bền vững nên được tích hợp vào quản lý rừng bền vững ở mỗi quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) vào năm 2030.