CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Cứu hộ thành công 11 cá thể rùa Núi Viền

Cập nhật ngày : 23/09/2020 04:30

Ngày 23/9/2020, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Cúc Phương) đã hỗ trợ Vườn quốc gia Bạch Mã cứu hộ 11 cá thể rùa Núi Viền từ Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là tang vật vi phạm hành chính, do Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ thụ lý giải quyết.

Rùa Núi Viền (tên khoa học: Manoria impressa), là loài bản địa của Việt Nam, thuộc nhóm IIB trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP, được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam. Vườn quốc gia Bạch Mã là nơi loài này có phân bố tự nhiên.

Được biết, đây là lần đầu tiên Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn quốc gia Bạch Mã tiến hành cứu hộ rùa. Toàn bộ quy trình cứu hộ cũng như chăm sóc rùa sau cứu hộ tại đây sẽ được cán bộ chuyên môn của Vườn quốc gia Cúc Phương hỗ trợ và hướng dẫn.

Chương trình Bảo tồn rùa thuộc Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương được hình thành năm 1998, với sự hỗ trợ của các tổ chức và chuyên gia quốc tế, đây là nơi cứu hộ, chăm sóc và nhân nuôi sinh sản rùa chuyên biệt duy nhất tại Việt Nam.   

Vườn quốc gia Cúc Phương