CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Cuộc họp xây dựng Chương trình quốc gia về kiểm soát tình trạng buôn bán và tiêu thụ trái phép các loài hoang dã nguy cấp tại Việt Nam

Cập nhật ngày : 14/10/2014 02:00

Sáng 14/10/2014, tại Hà Nội, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thuộc Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức cuộc họp xây dựng Chương trình quốc gia về kiểm soát tình trạng buôn bán và tiêu thụ trái phép các loài hoang dã nguy cấp tại Việt Nam.

Tham dự cuộc họp có đại diện một số đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan: Cục Hải quan, Cục Khai thác nguồn lợi Thủy sản, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Interpol Việt Nam,... Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, UNODC, WCS.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe giới thiệu và cho ý kiến về dự thảo Chương trình quốc gia về kiểm soát tình trạng buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài hoang dã nguy cấp; Bộ công cụ phân tích về tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và loài hoang dã./.

Văn phòng Tổng cục