CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Cung cấp thông tin về việc điều tra, bắt giữ Ngà voi buôn lậu

Cập nhật ngày : 19/09/2011 05:22

 

Cơ quan Quản lý Cites Việt Nam đề nghị Quý cơ quan có liên quan cung cấp thông tin về việc điều tra, bắt giữ Ngà Voi buôn lậu. Chi tiết tại văn bản và mẫu đính kèm./.

File đính kèm:  Văn_bản_và_mẫu_đề_nghị_cung_cấp_thông_tin_Ngà_voi.Cites.doc