CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Cụm thi đua số 2 Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức tổng kết năm 2021

Cập nhật ngày : 25/11/2021 01:31

Ngày 25/11/2021, trong vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 (Tổng cục Lâm nghiệp), Vườn quốc gia Cúc Phương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021 của Cụm.

Tham dự Hội nghị là các đại biểu đến từ các Vườn quốc gia: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Hà Nội) và Cục Kiểm lâm. Hai Vườn quốc gia Yok Don (Đắk Lắk) và Cát Tiên (Đồng Nai) tham dự theo hình thức trực tuyến do tình hình phức tạp của dịch Covid-19.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện các mặt hoạt động, trong đó tập trung vào công tác chuyên môn là trọng tâm. Theo đó, năm 2021, mặc dù trong bối cảnh các đơn vị chịu ảnh hưởng rất nhiều từ dịch Covid-19 nhưng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp; với tinh thần chủ động, sáng tạo, các đơn vị trong Cụm Thi đua đã đạt được những kết quả, cụ thể:

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về Lâm nghiệp tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc triển khai công tác bảo vệ, phát triển rừng.  

Công tác quản lý bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực; không xảy ra tình trạng mất rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy; không xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ; công tác xử lý vi phạm nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

Công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường được các Vườn quốc gia thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Công tác du lịch sinh thái đã thu hút được nhiều du khách, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên lượng khách và doanh thu của các Vườn đều giảm so với 2020.

Các đơn vị đã xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, địa phương; Chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp các ngành phát động.

Hội nghị thống nhất đề nghị cơ quan thi đua khen thưởng cấp trên đề xuất Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Vườn quốc gia Cúc Phương; đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị là Vườn quốc gia Yok Don và Cục Kiểm lâm.

Cũng tại Hội nghị, Vườn quốc gia Cúc Phương đã bàn giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 cho Vườn quốc gia Bạch Mã trong năm 2022.