CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Chứng nhận PEFC: chia sẻ từ những người đi trước về chứng nhận cao su bền vững

Cập nhật ngày : 21/09/2021 10:00

Ngày 22/9 tới đây, Hệ thống Chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến nhằm chia sẻ một số kết quả, kinh nghiệm của doanh nghiệp và cao su tiều điền đã đạt chứng chỉ quốc tế PEFC về quản lý bền vững rừng cao su và chuỗi hành trình sản phẩm.

Cao su thiên nhiên là nguyên liệu thiết yếu để tạo ra hơn 40.000 loại sản phẩm và nằm trong chuỗi cung ứng trị giá 300 tỷ USD hàng năm. 

Trong đó, khoảng 85% sản lượng cao su được khai thác bởi các hộ tiểu điền trong khu vực Đông Nam Á, khai thác và quản lý bền vững rừng trồng cao su cũng góp phần bảo vệ rừng. 

Đây cũng là một trong những hoạt động tối quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp quốc đề ra trước năm 2030.