CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Chuẩn bị kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012

Cập nhật ngày : 19/12/2011 11:55

 (Chinhphu.vn)  Các địa phương, đặc biệt là các địa phương có trồng rừng vụ Xuân, khẩn trương chuẩn bị hiện trường, giống, vật tư và những điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng cho kế hoạch trồng rừng năm 2012.

Đây là một trong những nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBNDcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo triển khai, nhằm chủ động thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 ngay từ đầu năm.
Về cân đối vốn thực hiện kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng năm 2012, do khả năng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ không đủ đảm bảo cho các nhiệm vụ kế hoạch được giao, vì vậy các địa phương chủ động bố trí theo phương thức: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ theo thứ tự: chăm sóc diện tích rừng đã trồng và khoanh nuôi sắp thành rừng; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với các huyện thuộc chương trình 30a; trồng mới rừng phòng hộ ven biển, các vùng đầu nguồn các lưu vực sông lớn, khu vực xung yếu có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét.
Các địa phương cân đối từ nguồn thu chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ để chi trả cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Trước mắt, những diện tích khoán bảo vệ rừng đã được chi trả tiền thu từ dịch vụ môi trường rừng sẽ không thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng từ ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các hộ, các doanh nghiệp trồng rừng tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng để đầu tư trồng rừng với lãi suất ưu đãi.
Ngoài ra, các địa phương cần tổ chức thực hiện công tác khuyến lâm, chuyển giao và cung ứng giống tiến bộ kỹ thuật được công nhận cho sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng, thực hiện tốt công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương có nguồn thu về chi trả dịch vụ môi trường rừng khẩn trương thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, sớm đưa quỹ này vào hoạt động ngay từ đầu năm 2012./.
(Theo chinhphu.vn)