CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị chuyên đề về rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2019

Cập nhật ngày : 26/08/2019 04:59

        Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Tổng cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị về công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ (dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 10/2019).

         Để chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị theo đúng kế hoạch, đáp ứng mục tiêu đề ra, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Ban quản lý các Khu rừng đặc dụng và Khu rừng phòng hộ cung cấp thông tin theo Mẫu báo cáo và Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị (gửi kèm theo).

         Phiếu đăng ký đại biểu và Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Tổng cục Lâm nghiệp, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà nội trước ngày 10/9/2019 để tổng hợp, báo cáo ./.

File đính kèm:  VB gửi các BQL báo cáo.zip