CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 29/03/2021 03:42

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021.

Nghị định gồm IV Chương và 31 Điều quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, gồm: bảo tồn nguồn gen; nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm giống; nhãn và tên giống cây trồng lâm nghiệp; quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.

Nghị định số 27/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2021.

Chi tiết xem tại file kèm theo./.

File đính kèm:  438537585nghi-dinh-so-27_2021_nd-cp.pdf