Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 29/03/2021 03:42

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021.

Nghị định gồm IV Chương và 31 Điều quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, gồm: bảo tồn nguồn gen; nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm giống; nhãn và tên giống cây trồng lâm nghiệp; quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.

Nghị định số 27/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2021.

Chi tiết xem tại file kèm theo./.

File đính kèm: