CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Chỉ thị về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng

Cập nhật ngày : 30/01/2019 11:42

File đính kèm:  557_CT_BNN_TCLN.PDF