CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi săn bắt, buôn bán, giết mổ và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép

Cập nhật ngày : 04/05/2013 10:11

 

Thực hiện Chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCLN ngày 07/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn các hành vi săn bắt, buôn bán, giết mổ, và nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn toàn tỉnh từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4/2013.

Trong đợt kiểm tra này, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên phối hợp Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an Tỉnh đã tiến hành tập trung kiểm tra các trường hợp nuôi nhốt và kinh doanh động vật hoang dã. Kết quả đã lập 11 biên bản hành chính các trường hợp vi phạm nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép và các qui định về nuôi nhốt động vật hoang dã, trong đó có 06 trường hợp nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, 02 trường hợp cất giữ sản phẩm động vật hoang dã.

Trong số những tang vật được thu giữ có các loài thuộc danh mục 2B theo nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ như: Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), Khỉ Mặt đỏ (Macaca arctoides), Khỉ Vàng (Macaca mulatta), Cầy gấm (Prionodon Pardicolor), Trăn Đất (Python molurus), Kỳ Đà (Varanus bengalensis). Đây là những loài có giá trị về mặt khoa học, môi trường, số lượng quần thể còn ít hoặc có nguy cơ tuyệt chủng được qui định hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Với sự quan  tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng, đợt kiểm tra đã đạt được những kết quả tích cực góp phần ngăn chặn và xử lý các hành vi nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực thành thị, khu vực giáp ranh giữa các địa phương trong tỉnh có tiềm ẩn nhiều vi phạm về chế biến, kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã./.

                                            Phạm Anh Tuấn – Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên