CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

BQLDA Kế hoạch hành động về công bố thông tin và truyền thông để thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT mời bày tỏ quan tâm tham gia đấu thầu các gói thầu của Dự án

Cập nhật ngày : 07/06/2019 05:06

 Các yêu cầu, nội dung: chi tiết trong công văn đính kèm

- Hạn cuối nộp  thư bày tỏ quan tâm:  trước 16h00, ngày 20/6/2019

- Địa chỉ nhận thư bày tỏ quan tâm: Phòng 405, nhà B9, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

 

File đính kèm:  VPA.rar