CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị góp ý dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 12/05/2021 11:17

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp.

- Các ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về địa chỉ: Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Bản word gửi vào địa chỉ thư điện tử: pctt.ln@mard.gov.vn

- Thời hạn góp ý: Trước ngày 11/7/2021.

- Văn bản dự thảo góp ý bao gồm (tải đây).

File đính kèm:  DT Nghi dinh Chinh sach.rar