CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công văn số 5541/BNN-TCLN ngày 01/9/2021 về việc đề nghị tham gia ý kiến Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030

Cập nhật ngày : 04/09/2021 06:59

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tham gia ý kiến Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030

( File Dự thảo được đính kèm).

Văn bản của quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Lâm nghiệp) trước ngày 30/9/2021). Tại địa chỉ Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Bản điện tử gửi về địa chỉ email: bangcln@gmail.com

Thông tin cần thiết đề nghị liên hệ

       Ông Phạm Xuân Thịnh, số điện thoại 0966898682;

       Ông Nguyễn Trọng Bằng, số điện thoại 0976307999

File đính kèm:  Tailieu.zip