CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề “Côn trùng - Công cụ giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông”

Cập nhật ngày : 28/11/2012 04:30

 

Ngày 24 tháng 11 năm 2012 Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam phối hợp với Hội Côn trùng học Việt Nam đã tổ chức hội thảo chuyên đề “ Côn trùng - Công cụ giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông”.

Tham dự hội thảo có 80 đại biểu thuộc các cơ quan quản lý (Bộ giáo dục và đào tạo; văn phòng Chính Phủ, sở giáo dục thành phố Hà Nội);  Hội các nghành Sinh học; Các nhà côn trùng học cùng các thầy cô đang giảng dạy tại một số trường từ cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông đến các trường cao đẳng, đại học.

Hội thảo đã nghe báo cáo của các nhà côn trùng học, các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy môn sinh vật, xem các bộ sưu tập côn trùng và cách trình bày các bộ sưu tập côn trùng phục vụ học sinh.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp với nhiều ý kiến đóng góp của đại  biểu tham dự; đồng thời cũng khẳng định côn trùng làm đối tượng điển hình mẫu trong việc giáo dục học sinh bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

 Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển rất hoan nghênh và nhất trí đề nghị Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam và Hội Côn trùng học Việt Nam tiếp tục sử dụng hình thức hội thảo để cùng phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục toàn diện của Nhà nước.

 Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam