CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và đề nghị cấp bổ sung vốn năm 2010

Cập nhật ngày : 07/11/2010 07:43

Kế hoạch năm 2010 về chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ, đặc dụng theo Nghị quyết 73 của Quốc hội là khó có khả năng hoàn thành, do nhiều đơn vị không thể triển khai kế hoạch đã đăng ký vì chưa được bổ sung nguồn vốn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản số 3635/BNN-TCLN ngày 5/11/2010 báo cáo Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về tình hình thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và đề nghị cấp bổ sung vốn 2010. Trước đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có nhiều văn bản gửi các Bộ ngành, đề nghị về vấn đề này. Cụ thể: ngày 6/8/2010, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 2523/BNN-TCLN trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đề nghị cấp bổ sung vốn đầu tư cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010 là 575.693 triệu đồng; ngày 6/9/2010 Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 2875/BNN-TCLN giải trình ý kiến về bổ sung kế hoạch vốn năm 2010 gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ. Nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, sự chậm trễ này khiến cho các địa phương không giám triển khai tiếp kế hoạch đã đăng ký, trong khi mùa trồng rừng ở nhiều địa phương đã kết thúc. Vì vậy kế hoạch năm 2010 về chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ, đặc dụng theo Nghị quyết số 73 của Quốc hội là khó có khả năng hoàn thành.

File đính kèm:  tinh_hinh_DA_661_va_von_2010_gui_PTTg-.doc