CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị Định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Số:1143 / BC-TCLN-VP ngày 22/8/2012)

Cập nhật ngày : 08/03/2013 10:10

File đính kèm:  5_nam_thuc_hien_ND_64_ve_CNTT.doc