CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Ban thư ký CITES quốc tế ngợi khen những nỗ lực to lớn trong việc giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác của Việt Nam

Cập nhật ngày : 20/06/2014 05:28

Để chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 65 của Uỷ ban Thường trực Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) sẽ diễn ra từ ngày 7-11/7/2014 tại Geneve, Thuỵ Sĩ,  Ban thư ký CITES quốc tế đã xây dựng và công bố báo cáo đánh giá kết quả thực thi của các quốc gia liên quan đối với các vấn đề then chốt, đặc biệt là công tác đấu tranh chống buôn bán trái phép các loài hoang dã và giảm nhu cầu sử dụng mẫu vật các loài nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng như tê giác, ngà voi, mẫu vật hổ.

Báo cáo đã dành nhiều nội dung để trình bày và giới thiệu các hành động và các quyết sách mà Chính phủ Việt Nam đã thực hiện trong thời gian vừa qua, trong đó nhấn mạnh sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các cam kết ở cấp chính trị của Việt Nam đối với công tác đấu tranh chống buôn bán trái phép các loài hoang dã, đặc biệt là việc Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/2/2014 về tăng cường thực hiện các biện pháp về kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; sự tham gia tích cực và các sáng kiến của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế như Hội nghị Luân-Đôn do Chính phủ và Hoàng gia Anh tổ chức, Hội nghị Thượng đỉnh Botswana về các hành động khẩn cấp để bảo vệ Voi Châu Phi và nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng khác. Đồng thời, Báo cáo cũng nêu bật rằng trong thời gian vừa qua, Việt Nam cũng chính là quốc gia có nhiều nỗ lực hiệu quả nhất trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của CITES về bảo tồn tê giác cũng như đấu tranh chống buôn bán trái phép mẫu vật sừng tê giác trong số khoảng 21 quốc gia liên quan.

Các nỗ lực và quyết sách của Việt Nam về đấu tranh chống buôn bán trái phép loài hoang dã, đặc biệt là giảm nhu cầu sử dụng sừng Tê giác cũng được Nhóm công tác về Tê giác do Anh chủ trì và với sự tham gia của gần 30 nước thành viên cũng dành nhiều lời ca ngợi và đánh giá cao tại Báo cáo của Nhóm công tác đệ trình lên Uỷ ban Thường trực xem xét tại Hội nghị lần thứ 65 sắp tới.

Hội nghị Uỷ ban Thường trực là Hội nghị thường niên của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp nhằm đánh giá tiến độ thực thi CITES của các nước thành viên và giải quyết các vấn đề khẩn cấp về đấu tranh chống buôn bán trái phép loài hoang dã. Hội nghị lần thứ 65 sắp tới sẽ có sự tham gia của 180 quốc gia thành viên và khoảng 200 đại diện của các tổ chức phi chính phủ quốc tế./.

                   Nguyễn Minh Thương, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam