CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Bắc Giang vượt các chỉ tiêu chủ yếu về lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 28/10/2014 01:48

 Ông Dương Xuân Bánh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang cho biết các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2014 về lâm nghiệp của Bắc Giang như trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, chăm sóc bảo vệ rừng,... đều đạt và vượt kế hoạch.

 Trồng cây, trồng rừng đã trở thành một phong trào sâu, rộng trong nhân dân. Sản lượng gỗ rừng trồng đạt khoảng 300.000 m3, vượt 40% kế hoạch. 

Hiệu quả và thu nhập từ rừng ngày càng được khẳng định; nhiều địa phương, hộ gia đình có diện tích rừng trồng lớn cho nhập cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân miền núi. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng có chuyển biến tích cực; diện tích rừng bị thiệt hại giảm so với trước; về cơ bản rừng được quản lý bảo vệ tốt, không có điểm nóng về cháy, phá rừng lớn xảy ra. Công tác quản lý giống lâm nghiệp được tăng cường hơn, đã đưa một số giống tiến bộ kỹ thuật vào trồng rừng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng rừng... 

Tuy nhiên, công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Bắc Giang vẫn đang gặp không ít khó khăn như: nguồn vốn nhà nước đầu tư hàng năm cho lâm nghiệp thấp; nhu cầu về đất rừng và cải tạo, chuyển đổi rừng tự nhiên sang trồng rừng kinh tế là rất lớn làm gia tăng sức ép đối với công tác quản lý; sản xuất lâm nghiệp chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, hạ tầng đường lâm nghiệp chưa có; chu kỳ kinh doanh dài, nhiều rủi ro. 

Tỉnh đã ban hành kế hoạch chi tiết nhằm bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp, tăng độ che phủ của rừng lên trên 37%, góp phần đáp ứng các yêu cầu về môi trường, giảm nhẹ thiên tai, tăng khả năng sinh thủy, điều hòa nguồn nước, bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học của rừng. 

Để thực hiện thành công kế hoạch này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang đang ráo riết chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ như: Trồng rừng tập trung 5.000 ha, trong đó trồng mới khoảng 1.700 ha và trồng lại sau khai thác 3.150 ha; bảo vệ và phát triển bền vững đối với 149.000 ha rừng hiện có; tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng, ngăn chặn và xử lý kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng…/. 

Nguồn:TTXVN