Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Bắc Giang: Trồng rừng đạt gần 130% kế hoạch

Cập nhật ngày : 18/08/2014 01:30

Theo Chi cục Lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT), đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang cơ bản hoàn thành trồng rừng năm 2014 với tổng diện tích 6.233,6ha (đạt gần 130% kế hoạch năm). 

Trong đó có 6.072,3ha rừng sản xuất tập trung; 160,3ha rừng phòng hộ, đặc dụng và gần 1,9 triệu cây phân tán các loại. Có được kết quả trên là do thời tiết thuận lợi, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đã phát huy hiệu quả, tạo phong trào trồng rừng, phát triển kinh tế rộng khắp. 

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị, bảo đảm chất lượng cây giống cũng được quan tâm; triển khai, phân bổ kịp thời nguồn vốn hỗ trợ đến các hộ khó khăn... Hạt kiểm lâm các huyện đã chủ động hướng dẫn nhân dân chuẩn bị hiện trường, kỹ thuật trồng cây, giúp các hộ trồng rừng đúng thời vụ.

Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/