CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Bắc Giang: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Cập nhật ngày : 26/02/2014 05:36

        Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

          Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định về quản lý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về săn, bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu các loài động vật hoang dã. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cam kết không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Khi phát hiện các hành vi vi phạm thông báo ngay tới các cơ quan chức năng, kịp thời xử lý hành vi vi phạm.

Chi cục Kiểm lâm chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên nắm bắt thông tin, đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; tổ chức kiểm tra các nhà hàng, những nơi thường xảy ra tình trạng săn, bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu các loài động vật hoang dã trái pháp luật để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị cơ sở, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường tăng cường kiểm tra, nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố thường xuyên nắm bắt thông tin, đấu tranh, triệt phá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn