CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Ba loài hải sâm và 17 loài gỗ tuyết tùng thuộc chi Cedrela chính thức thuộc Phụ lục II CITES

Cập nhật ngày : 04/09/2020 04:13

 

Ba loài hải sâm và 17 loài gỗ tuyết tùng chi Cedrela châu Mỹ chính thức được Hội nghị các quốc gia thành viên CITES bổ sung vào Phụ lục II, có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2020.

Như vậy, buôn bán quốc tế các loài hải sâm, gỗ tròn, gỗ sẻ, gỗ tâm veneer, ván ép của các loài gỗ tuyết tùng chi Cedrela sẽ được điều chỉnh và kiểm soát bởi CITES theo quy định đối với loài thuộc Phụ lục II.

Việc vận chuyển quốc tế mẫu vật các loài trên đòi hỏi phải có giấy phép hoặc chứng chỉ CITES để xác định các lô hàng là hợp pháp và thương mại bền vững. Trường hợp không có giấy tờ hợp pháp, các lô hàng sẽ bị tịch thu và được xem là buôn bán trái pháp luật. Các giao dịch sẽ được giám sát, tuân thủ theo hệ thống báo cáo của các quốc gia thành viên và được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của CITES.

Các loài hải sâm đã được đưa vào Phụ lục II gồm: Holothuria nobilis, tên thường gọi là hải sâm đen. Holothuria whitmaei, một loài hải sâm đen khác.  Holothuria fuscogilva, tên thường gọi là hải sâm trắng.

Việc sửa đổi với tuyết tùng chủ yếu tập trung vào loài Cedrela odorata cùng với việc đưa thêm 16 loài khác thuộc chi Cedrel vào do chúng có những điểm tương đồng, để đảm bảo các biện pháp kiểm soát của Công ước tập trung vào các mặt hàng chính trong thương mại quốc tế đối với những cây này.

Cedrela và hải sâm được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp bền vững và là sinh kế của các cộng đồng ở các vùng sâu vùng xa với ít lựa chọn kinh tế thay thế. Do đó, các Bên đã đồng ý rằng các quy định cần được đưa ra để đảm bảo sự tồn tại bền vững của các loài này trong tự nhiên.

Hải sâm hay còn gọi là dưa chuột biển sinh sống ở các vùng biển nông, trong các rạn san hô và cỏ biển trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chúng là một trong số loài có giá trị kinh tế nhất trong gần 60 loài hải sâm, có thể được chế biến thành món ăn hoặc sử dụng trong y học.

Holothuria nobilis (© Fernando Herranz Martín / GPL)

 

Holothuria whitmaei (© Don Loarie / CC BY)

Hải sâm mang lại lợi nhuận cao cho người đánh bắt ở nhiều quốc gia, các nhà buôn trung gian, nhà xuất khẩu tại các thị trường bán lẻ, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Hải sâm này là trụ cột của ngành thủy sản quan trọng được cho là đóng góp vào sinh kế của ba triệu ngư dân quy mô nhỏ. Báo cáo đánh giá năm 2013 của IUCN cho thấy sự suy giảm từ 40 đến 60% quần thể hải sâm trong phạm vi phân bố của chúng. Các quốc gia thành viên tại CoP18 đồng ý rằng việc khai thác quá mức vì mục đích thương mại là mối đe dọa trực tiếp đối với sự tồn tại lâu dài của hải sâm, qua đó đồng ý bổ sung ba loài hải sâm trên vào Phụ lục II CITES. Đề xuất đưa các loài này vào Phụ lục II đã được Liên minh Châu Âu, Kenya, Senegal, Seychelles và Hoa Kỳ đưa ra. Các đề xuất được thông qua bằng bỏ phiếu kín, theo Điều XV của Công ước.

Các loài tuyết tùng thuộc chi Cedrela có thể được tìm thấy tại nhiều quốc gia châu Mỹ, từ Mexico đến Argentina. Cedrela odorata là loài có phân bố rộng nhất. Gỗ tuyết tùng là một trong những sản phẩm gỗ có chất lượng và giá trị thương mại cao.