CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

APEC cùng hành động vì tương lai bền vững của các loài hoang dã

Cập nhật ngày : 21/10/2014 01:48

Trong thời gian từ ngày 21 đến 23/10/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Cơ quan quản lý CITES Hoa Kỳ và Ngân hành Phát triển châu Á tổ chức Hội thảo APEC về giảm cầu sử dụng động vật hoang dã trái phép.

Hội thảo đã thu hút đại diện các nền kinh tế APEC, các diễn giả, chuyên gia quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. Hội thảo được tổ chức nhằm cùng xây dựng một chương trình hành động chung bảo vệ động vật hoang dã, trong đó giảm cầu sử dụng động vật hoang dã trái phép là một giải pháp thiết thực, toàn diện và hiệu quả.

Là một cộng đồng kinh tế năng động bao gồm 21 nền kinh tế nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, APEC cũng đồng thời đối mặt với vấn nạn buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã với quy mô và tốc độ ngày càng lớn. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hệ sinh thái và đa dạng sinh học, nguồn lực căn bản để phát triển kinh tế của từng thành viên trong cộng đồng APEC.

Là một quốc gia thuộc APEC với nền kinh tế năng động, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng tiêu cực trước tác động của các hoạt động buôn bán trái phép các loài hoang dã. Chính vì vậy, việc tổ chức Hội thảo APEC về giảm cầu sử dụng động vật hoang dã trái phép như phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, là cơ hội để “các nền kinh tế APEC cùng nhau nâng cao tinh thần hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, thấu hiểu và tương trợ để cùng giải quyết các thách thức mới nổi trong khu vực, trong đó giảm cầu sử dụng động vật hoang dã trái phép là một vấn đề thiết thực, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, khu vực”.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Bá Ngãi cũng chia sẻ những thành công quan trọng của Việt Nam trong việc thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán các loài hoang dã: (1) sửa đổi Bộ luật Hình sự để tăng hình phạt đối với tội phạm các loài hoang dã, (2) xây dựng Chương trình hành động quốc gia về kiểm soát buôn bán các loài hoang dã đến năm 2020, (3) ban hành Kế hoạch hành động bảo tồn Voi đến năm 2020, Kế hoạch hành động bảo tồn Hổ đến năm 2022, Chương trình quốc gia về giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác với kết quả đặc biệt: nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam đã giảm 38%.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Joakim Parker, Trưởng đại diện Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế (USAID), đánh giá cao những nỗ lực về kiểm soát buôn bán các loài hoang dã của Việt Nam, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế, đặc biệt là sau Tuyên bố Luân Đôn với việc ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/2/2014, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng và nhận thức của toàn xã hội về bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp. Ông Rustam Ishenaliev, đại diện Ngân hành Phát triển châu Á tại Việt Nam, bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục vai trò quan trọng của mình trong việc giảm cầu sử dụng động vật hoang dã không chỉ trong các quốc gia ASEAN mà còn hướng tới khu vực APEC với tư cách là một quốc gia năng động trong phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Cũng trong Hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về thực trạng và xu hướng khai thác, buôn bán, vận chuyển các loài hoang dã, bài học kinh nghiệm từ các quốc gia đã và đang thực hiện các chương trình giảm cầu động vật hoang dã; xác định các giải pháp cốt lõi và xây dựng các thông điệp thiết thực, hướng tới thực hiện mục đích chung của APEC - Vì một tương lai bền vững của các loài hoang dã.

                                            Cơ quan quản lý CITES Việt Nam