Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục tại giao ban tuần thứ 30

Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp HứaĐức Nhị giao nhiệm vụ cho một sốđơn vị trong Tổng cục tại cuộc họp giao ban tuần thứ30 ngày 19/7/2010

Ngày đăng:19/07/2010

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp tại giao ban tuần

Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp HứaĐức Nhị giao nhiệm vụ cho một sốđơn vị trong Tổng cục tại cuộc họp giao ban tuần thứ 29 ngày 12/7/2010.

Ngày đăng:13/07/2010

Tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Tổng cục Lâm nghiêp

Ngày 30/6/2010, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp có văn bản chỉ đạo về tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Tổng cục.

Ngày đăng:30/06/2010

Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

Ngày 21 tháng 6 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2011.

Ngày đăng:29/06/2010

Xây dựng kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011

Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự ántrực thuộc Tổng cục tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011

Ngày đăng:29/06/2010

Chuẩn bị cho sơ kết công tác chỉ đạo điều hành

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức họp sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2010 vào ngày 2/7/2010.

Ngày đăng:28/06/2010

Báo cáo giao ban tháng 5/2010

Ngày đăng:04/06/2010

Tìm thấy 38 bài viết.