Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

“Ngàn lẻ một” kiểu phá rừng

Rừng là lá phổi xanh, rừng góp phần phòng hộ, điều tiết hạn, lụt, rừng cho gỗ, lâm sản phục vụ đời sống của vạn người...

Ngày đăng:28/06/2010

Kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây dầu rái

* Cây dầu rái có tên khoa học là Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don, 1831 * Tên đồng nghĩa: Dipterocarpus philippiensis Forw., 1911 * Tên khác: Dầu con rái, Dầu nước, Dầu sơn, Mậy nhang (Lào) * Họ: Dầu - Dipterocarpaceae * Tên thương phẩm: Gurjul, oleoresin of gurjul  

Ngày đăng:07/06/2010

Nghiên cứu đánh giá kết quả trồng rừng cây bản địa lá rộng vùng Trung Trung Bộ - Việt Nam

Đơn vị nghiên cứu: Phân viện điều tra quy hoạch rừng Trung Trung bộ Giới thiệu tóm tắt: Vùng Trung Trung bộ Việt Nam gồm 5 tỉnh (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Nam), có tổng diện tích tự nhiên 2.951.529 ha, chiếm 9,3% diện tích toàn quốc, có diện tích rừng tương đối lớn hơn (46,8%) so với các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Ngày đăng:19/05/2010

Nghiên cứu hoàn thiện phát triển công nghệ sản xuất chế phẩm Rhizobium

Đơn vị nghiên cứu: Trung tâm sinh thái môi trường rừng-Viện Khoa học Lâm nghiệp

Ngày đăng:18/05/2010

Tìm thấy 17 bài viết.