Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Thông báo mời thầu

Dự án: Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã. Mời thầu thực hiện "Phát triển các sáng kiến Truyền thông thay đổi hành vi giảm nhu cầu sử dụng sản phẩm từ tê giác, ngà voi và tê tê tại Việt Nam"

Ngày đăng:29/01/2019

Tìm thấy 57 bài viết.