Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và đề nghị cấp bổ sung vốn năm 2010

Kế hoạch năm 2010 về chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ, đặc dụng theo Nghị quyết 73 của Quốc hội là khó có khả năng hoàn thành, do nhiều đơn vị không thể triển khai kế hoạch đã đăng ký vì chưa được bổ sung nguồn vốn.

Ngày đăng:07/11/2010

Kết quả thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đến 31/8/2010

Tính đến 31/8/2010, cả nước đã trồng mới được 151.491 ha rừng, trong đó diên tích rừng phòng hộ và đặc dụng là 34.336 ha, diện tích rừng sản xuất là 117.155 ha. Các tỉnh Sơn La, Quảng Ninh, Yên Bái và Hà Giang có diện tích trồng rừng phòng hộ và đặc dụng cao nhất cả nước đạt trên 2000 ha tính đến thời điểm hiện tại.

Ngày đăng:28/09/2010

Kỹ thuật trồng cây Trôm

Tên khoa học: Sterculia foetida L.

Ngày đăng:07/09/2010

Quy trình kỹ thuật trồng rừng Trám đen

Trám đen (Canarium nigrum engler)

Ngày đăng:23/07/2010

Tìm thấy 17 bài viết.