Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Lạng Sơn: Tái cơ cấu công ty lâm nghiệp - nâng cao hiệu quả kinh tế rừng

Xây dựng các công ty nông, lâm nghiệp trở thành trung tâm liên kết sản xuất nông, lâm nghiệp, trung tâm kinh tế, khoa học – công nghệ và văn hóa đối với nhân dân trong vùng. Đảm bảo hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân...là một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 30 ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày đăng:18/04/2014

Tìm thấy 97 bài viết.