Tổng cục lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

Cập nhật ngày : 08/10/2012 9:31:16 SA

File đính kèm: TT47.pdf

Ngày ban hành:  25/9/2012