Tổng cục lâm nghiệp - 594/QĐ-TTg

Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 Phê duyệt Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016"

Cập nhật ngày : 17/04/2013 3:33:47 CH

File đính kèm: 594(1).pdf

Ngày ban hành:  15/4/2013