Tổng cục lâm nghiệp - Văn bản số 107/CTVN-THGP ngày 22/5/2015 của Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam về việc Hoa Kỳ cấm nhập khẩu một số loài trăn/rắn

Văn bản số 107/CTVN-THGP ngày 22/5/2015 của Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam về việc Hoa Kỳ cấm nhập khẩu một số loài trăn/rắn

Cập nhật ngày : 25/05/2015 4:06:08 CH

File đính kèm: thongbaohoakycamnhapkhau.zip

Ngày ban hành: 

Số ký hiệu: