Tổng cục lâm nghiệp - http://tongcuclamnghiep.gov.vn/khoa-hoc

Tổng cục Lâm nghiệp xin góp ý dự thảo lần 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Cấm nhập khẩu mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Cập nhật ngày : 08/11/2012 11:31:02 SA

File đính kèm: Du_thao_lan_2.doc

Ngày ban hành: