Tổng cục lâm nghiệp - Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Tin tức

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Cập nhật ngày : 03/07/2017 3:52:38 CH
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
   

Sáng 03/7/2017 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Vụ Kế hoạch; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Giám đốc các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục; toàn thể cán bộ Lãnh đạo, công chức khối văn phòng Tổng cục, Cục Kiểm lâm và đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm các vùng.

Theo đánh giá tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã tham mưu đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách ngành để tập trung thực hiện mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng bền vững, thực hiện lộ trình tái cơ cấu ngành, đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch và quản lý rừng bền vững đã có nhiều mô hình sản xuất lâm nghiệp giá trị cao, mô hình kinh doanh gỗ lớn,… Về cơ bản, các chỉ tiêu ngành duy trì tăng trưởng và hoàn thành ở mức cao. Tính đến ngày 27/6/2017 đã trồng 92.632 ha rừng, bằng 123,2% so với cùng kỳ 2016, đạt 40,4% kế hoạch năm. Số vụ vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản giảm so với cùng kỳ 2016 (giảm 982 vụ), diện tích rừng bị thiệt hại giảm 2.501 ha; công tác PCCCR có nhiều chuyển biến tích cực, cháy rừng giảm cả về số vụ và mức độ thiệt hại. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tập trung 6 tháng đầu năm 2017 đạt 8,9 triệu m3, ước cả năm đạt 17 triệu m3. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm đạt 3,772 tỷ USD, tăng 425 triệu USD so với cùng kỳ năm 2016 (tăng 12,7%). Dịch vụ môi trường rừng tiếp tục là nguồn thu quan trọng của Ngành, cả nước đã thu 608,8 tỷ đồng, bằng 132,8% so với cùng kỳ 2016, đạt 37% kế hoạch năm 2017.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng nêu trên, Hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ 2016 đến nay, các địa phương mới được ứng trước 50% vốn sự nghiệp của năm 2016. Việc thiếu vốn để thực hiện các nhiệm vụ trên gây rất nhiều khó khăn, lúng túng cho các địa phương trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là các địa phương nghèo, diện tích rừng không lớn, không tự cân đối được ngân sách. Mặt khác, việc chậm phân bổ vốn từ ngân sách trung ương cho công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng làm giảm hiệu ứng tích cực của một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với vấn đề an sinh xã hội, tạo tâm lý không yên tâm giữ rừng của người dân. Các địa phương cũng chưa được Trung ương cấp vốn trồng rừng theo chỉ tiêu năm 2017, do đó rất khó khăn trong hoàn thành kế hoạch năm 2017. Công tác bảo vệ rừng, PCCCR tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số điểm nóng. Tình trạng phá rừng vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi: huyện Mường Nhé – Điện Biên, khu vực Tây Nguyên,… gây bức xúc trong xã hội và người dân. Việc triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp ở nhiều địa phương còn chưa kịp thời,…   

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục sẽ tập trung đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành 13 nhiệm vụ trọng tâm. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 2017, đặc biệt là quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp; phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm: tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 6,6%, giá trị kim ngạch xuất khẩu lâm sản 7,5 – 7,6 tỷ USD, tỷ lệ che phủ rừng 41,45%./.

Văn phòng Tổng cục