Tổng cục lâm nghiệp - Hội nghị phổ biến một số Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013

Tin tức

Hội nghị phổ biến một số Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013

Cập nhật ngày : 29/03/2017 3:31:48 CH
Hội nghị phổ biến một số Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013

 

Chiều 28/2/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị phổ biến một số Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 cho lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức các Vụ, Cục Kiểm lâm, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, Văn phòng Tổng cục. Hội nghị nằm trong khuôn khổ kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 của Tổng cục.

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi thành từ ngày 01/7/2014 là một bộ luật có ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội trong đó có ngành lâm nghiệp. So với Luật Đất đai cũ, luật năm 2013 có nhiều điểm thay đổi, đồng thời có quan hệ mật thiết với các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Những nội dung chủ yếu của Luật Đất đai 2013 cũng như Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã được PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu đến toàn thể đại biểu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi cho rằng, trong gần 3 năm thực hiện Luật Đất đai 2013, đã có nhiều văn bản dưới luật được ban hành, trong đó gần đây nhất là Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai là những văn bản rất quan trọng cho cán bộ, công chức Tổng cục Lâm nghiệp trong quá trình tham mưu, xử lý công việc. Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị các đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao có đánh giá theo lĩnh vực việc thi hành pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng có liên quan đến lĩnh vực đất đai để đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật lâm nghiệp, nhất là trong quá trình sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004.

Văn phòng Tổng cục