Tổng cục lâm nghiệp - Ngày Loài hoang dã thế giới 2017 - Lắng nghe tiếng nói giới trẻ

Tin tức

Ngày Loài hoang dã thế giới 2017 - Lắng nghe tiếng nói giới trẻ

Cập nhật ngày : 03/03/2017 4:22:11 CH
Ngày Loài hoang dã thế giới 2017 - Lắng nghe tiếng nói giới trẻ

 

Tại kỳ họp 68 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, các đại biểu nhất trí chọn ngày 3 tháng 3 hàng năm, ngày Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã (CITES) được thông qua, là Ngày Loài hoang dã thế giới (World Wildlife Day – WWD). WWD là dịp để nâng cao nhận thức, nhắc nhở mọi người trên toàn cầu đồng tâm góp sức trong cuộc chiến bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã.

Chủ đề của năm 2017 “Lắng nghe tiếng nói giới trẻ”, nhằm khuyến khích giới trẻ trên toàn thế giới cùng chung tay giải quyết các mối đe dọa đến các loài động vật, thực vật hoang dã, bao gồm việc buôn bán trái pháp luật, khai thác không bền vững và những hiểm họa ảnh hưởng tới môi trường sống.

Việt Nam thuộc nhóm các nước có tỷ lệ dân số trẻ cao nhất thế giới. Do vậy, việc tác động đến lớp trẻ - những người nắm giữ và quyết định tương lai, là cơ hội để có gây được sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ và mang lại sự thay đổi tích cực trong toàn cộng đồng. Không chỉ giới hạn trong nước, vai trò quan trọng của giới trẻ trong nhiều năm gần đây đã được công nhận trên trường quốc tế. Cụ thể, tại Hội nghị các nước nước thành viên Công ước quốc tế về Buôn bán các loài động thực vật hoang dã CITES lần thứ 17 tại Nam Phi, một Nghị quyết về “Gắn kết giới trẻ” lần đầu tiên được thông qua. Chủ đề về Giới trẻ cũng đồng thời là một trong những chương trình nghị sự quan trọng trong các kỳ họp của các cơ quan Liên hợp quốc.

Ngày Loài hoang dã thế giới cũng gợi nhắc lại các cam kết tại Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện cho Chính phủ Việt Nam tổ chức vào tháng 11 năm 2016. Tại Hội nghị, 47 quốc gia và các tổ chức quốc tế đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã, cam kết thực hiện có trách nhiệm các Công ước CITES, Hiệp định song phương, đa phương, các Nghị quyết của Liên hợp quốc liên quan đến chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã; đồng thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam nói riêng, cam kết của cộng đồng quốc tế nói chung trong việc chấm dứt vấn nạn này. Năm 2017 sẽ là năm mà toàn thế giới thực hiện những hành động mạnh mẽ và bền vững trong việc đóng cửa những thị trường buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật và giảm nhu cầu tiêu dùng đối với những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Trong thời gian tới, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam sẽ tích cực thúc đẩy, tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chính phủ Việt Nam triển khai các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị này, bao gồm việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; chú trọng tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức trong thực thi CITES; tăng cường hợp tác quốc tế song phương, đa phương; đẩy mạnh việc thực thi luật pháp có hiệu quả; thúc đẩy xây dựng các đề xuất, sáng kiến về sinh kế bền vững cho cộng đồng gây nuôi, buôn bán hợp pháp động vật, thực vật hoang dã tại Việt Nam. 

                                                                    Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam