Tổng cục lâm nghiệp - Mẫu biểu kèm theo văn bản số 52/CTVN-TTĐT, ngày 13/4/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc đề nghị cung cấp thông tin ngà voi buôn lậu bị bắt giữ

CITES

Mẫu biểu kèm theo văn bản số 52/CTVN-TTĐT, ngày 13/4/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc đề nghị cung cấp thông tin ngà voi buôn lậu bị bắt giữ

Cập nhật ngày : 15/04/2012 10:00:13 CH

 

File đính kèm: Mau_bieu_nga_voi.doc