Tổng cục lâm nghiệp - Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Văn bản

Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Cập nhật ngày : 15/06/2011 1:29:21 CH

File đính kèm: Thong_tu_35_Huong_dan_thuc_hien__khai_thac,_tan_thu_go_va_lam_san_ngoai_go.pdf