Tổng cục lâm nghiệp - Việt Nam tham dự tọa đàm cấp cao khu vực Châu Á về Thách thức Bonn

Việt Nam tham dự tọa đàm cấp cao khu vực Châu Á về Thách thức Bonn

Cập nhật ngày : 12/05/2017 1:45:23 CH
Việt Nam tham dự tọa đàm cấp cao khu vực Châu Á về Thách thức Bonn

           Vừa qua, tại Thành phố Palembang, Nam Sumatra, Nước Cộng hòa In-đô-nê-xia, Đoàn Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham dự Tọa đàm cấp cao Khu vực Châu Á về Thách thức Bonn. Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo ngành lâm nghiệp 28 nước Châu Á; các đối tác: Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và các tổ chức quốc tế khác.

Sáng kiến "Thách thức Bonn" do Đức và IUCN đưa ra năm 2011 và được Hội nghị về chống biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc thông qua năm 2014. Thách thức Bonn nhằm mục tiêu phục hồi 150 triệu hecta rừng và đất rừng suy thoái vào năm 2020. Đồng thời, tiếp tục phục hồi 350 triệu hecta đất bị thoái hóa vào năm 2030. Thách thức Bonn là một công cụ thực thi các ưu tiên quốc gia như bảo vệ nguồn nước, an ninh lương thực, hạn chế thảm họa và phát triển nông thôn. Ngoài ra, Thách thức Bonn còn góp phần thực hiện các cam kết quốc tế như đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, Rio+20. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có trên 40 cam kết phục hồi rừng và đất rừng bị suy thoái với tổng diện tích lên đến trên 148 triệu ha.

Để tiếp tục thực hiện được các mục tiêu nói trên, tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp, chia sẻ các bài học kinh nghiệm với các nội dung chính liên quan đến Thách thức Bonn: tiến trình thực hiện mục tiêu Thách thức Bonn; cơ chế tài chính để thực hiện Thách thức Bonn; quy trình quản lý, giám sát thực hiện và báo cáo.

Tại diễn đàn này, Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc phục hồi rừng và đất rừng bị suy thoái, đồng thời chia sẻ những thành công và bài học kinh nghiệm trong quản lý rừng bền vững, thực thi sáng kiến REDD+, chính sách đồng quản lý rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Bên cạnh đó, Đoàn Việt Nam cũng chia sẻ đóng góp thực hiện mục tiêu Thách thức Bonn bằng việc lồng ghép hoạt động vào các chiến lược, kế hoạch quốc gia cũng như cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia./. 

                                                Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế