Tổng cục lâm nghiệp - Tập huấn về xây dựng Chiến lược Truyền thông nhằm giảm nhu cầu sử dụng mẫu vật động, thực vật hoang dã buôn bán trái pháp luật tại Việt Nam

Tập huấn về xây dựng Chiến lược Truyền thông nhằm giảm nhu cầu sử dụng mẫu vật động, thực vật hoang dã buôn bán trái pháp luật tại Việt Nam

Cập nhật ngày : 16/10/2017 3:14:17 CH
Tập huấn về xây dựng Chiến lược Truyền thông nhằm giảm nhu cầu sử dụng mẫu vật động, thực vật hoang dã buôn bán trái pháp luật tại Việt Nam

 

Vừa qua, tại Hà Nội, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam với sự hỗ trợ của Ban quản lý UN-REDD Việt Nam giai đoạn II đã tổ chức thành công Khóa tập huấn nhằm phổ biến Bộ công cụ truyền thông về động thực vật hoang dã (ĐTVHD) và lâm sản.

Việt Nam hiện đang phải đối diện với nạn buôn bán trái phép động thực vật hoang dã, nhiều loài động, thực vật hoang dã quý hiếm như gấu, tê tê, linh trưởng, nhiều loài bò sát và chim đang bị đe dọa nghiêm trọng. Số lượng ngà voi, sừng tê giác có nguồn gốc từ châu Phi buôn bán trái phép bị phát hiện tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề này, Chính Phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều hành động nhằm thực hiện các cam kết quốc tế về ĐTVHD, trong đó tăng cường công tác truyền thông là một trong những hoạt động ưu tiên hàng đầu. 

Trong 04 ngày tham dự tập huấn, các học viên đã được giới thiệu Bộ công cụ và thực hành về xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm giảm nhu cầu sử dụng mẫu vật động, thực vật hoang dã buôn bán trái pháp luật tại Việt Nam. Bộ công cụ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ liên quan có cơ hội  nâng cao năng lực và trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng, thực hiện các chiến dịch truyền thông chống buôn bán trái pháp luật ĐTVHD và lâm sản, từ đó góp phần hỗ trợ Việt Nam từng bước thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực này. 

Đây là khóa tập huấn đầu tiên trên thế giới nhằm thí điểm Bộ công cụ truyền thông ACADA, một tài liệu hữu ích giúp cán bộ truyền thông có thể tự thiết kế, thực hiện và đánh giá chương trình truyền thông của mình, phát triển chương trình truyền thông quốc gia về ĐTVHD. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tiếp tục là cơ quan nhà nước đầu mối, kết nối và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm xây dựng mạng lưới truyền thông liên ngành về ĐTVHD. 

Quá trình tập huấn cũng sẽ giúp hoàn thiện tài liệu thực hành và cẩm nang hướng dẫn điều phối viên nhằm tổ chức các khóa tập huấn khác tiếp theo ở nhiều nước trên thế giới.

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam